20121021

A család szerepe a 21.században

Így a harmadik évezred kezdetén a család intézménye egy elég komoly válságba került, amelyet felfoghatunk erkölcsi válságnak vagy egy szabadabb aspektusban egyfajta megújulásnak vagy átalakulásnak is.

Véleményem szerint korunk nagy problémája főleg az, hogy nehezen definiálható a család fogalma. Míg régen csak egy elfogadott formája volt a családnak, ahol a dolgok rendje és módja szerint a szülők házasságban éltek és így nevelték gyermeküket, addig a mai felfogásban a család megnevezésre már több variáció is megfelel.  Ehhez mind hozzájárult többek közt a nők emancipációja, a válások nagyobb körben való elfogadása és természetesen a homoszexualitás is, amelyet szintén már egészen jól elfogad a nyugati társadalom. Úgy hiszem a család válsága főleg a fejlettebb társadalmakra jellemző, míg például az arab országokban a szigorú vallási törvények nem hagynak más lehetőséget csak az adott és elfogadott családszerkezet betartását. Ezzel szemben a fejlettebb társadalmakban már, ahol nem játszanak akkora szerepet a vallási és úgy általában véve a hagyományok, ott a polgár szabadabb kezet kap. Az utóbbi időszakban főleg azoknak a családoknak a száma nőtt meg, ahol a szülők nem kötnek házasságot, csak élettársi viszonyban vannak egymással.  Ez felveti a kérdést, hogy ezeket a családokat vehetjük e családnak a szó szoros értelemben, hiszen jogi szempontból már egészen más súlya van egy házastársi és egy élettársi viszonynak. A mostani jogrendszernek köszönhetően az élettársi viszonyból született gyermekek neveléséről ugyanúgy mindkét szülő köteles gondoskodni, így legalább a szülő és gyermek kapcsolata valamilyen szinten tisztázva van.  Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a házasság mindenképp tisztább jogi helyzeteket biztosít, viszont korunk nagy divatja lett az, hogy az emberek nem szeretik elkötelezni magukat ez által mindig fenntartva az egérutat és a kapcsolatból való kiugrás minél egyszerűbb és gyorsabb lehetőségét. Úgy hiszem, hogy ilyen szempontból nem éppen jó irányba halad a család intézménye, mivel annak nem kéne galambházként működnie inkább egy stabil pontként, főleg a gyermekek számára és az állandóságot kéne biztosítania. Továbbá kérdéses, hogy a csonka családok miképpen tudják biztosítani a család teljes értékű szerepét. Vannak esetek amikor jól működnek a csonka családok is és tovább tudják adni azokat az értékeket, amelyeket hivatott a család továbbadni, viszont előfordul az is, hogy ezt a feladatot egyáltalán nem képesek elvégezni.

A család körüli találgatás talán legnagyobb kérdése a homoszexuális emberek családalapítási szándékaival van összefüggésben. Sokan ellenzik, mert egyszerűen a homoszexualitást egyfajta betegségnek tartják, vannak viszont akik elfogadják, de a gyermek nevelés jogát már nem adnák meg nekik.  Én úgy vélekedem, hogy nem biztos, hogy ezt a lehetőséget teljes mértékben el kell vetni. Mennyi olyan család van, ahol annak ellenére, hogy heteroszexuális házaspárról van szó a gyermek szenved. Nem gondolom, hogy csak mert a szülők homoszexuálisak az már velejében rossz lenne. Gondoljunk csak bele, hogy egy esetleges örökbefogadásnál mennyit kell várni egy gyermekre és mennyi előkészülettel jár ez a folyamat. Ez úgy hiszem elég tanúbizonyság arra, hogy valaki mennyire vágyik arra a gyermekre és képes annak tisztességes felnevelésére.  Természetesen vitás kérdés, sok tényező közrejátszik, mint például az egyház véleménye is, ennek ellenére úgy hiszem, hogy egyáltalán nem abszurd dolog.  Az viszont biztos, hogy egy ilyen nemű változás alapjaiban változtatná meg a családról alkotott képünket.

Úgy gondolom, hogy egy olyan időszakot élünk meg, amelyben a család, mint olyan egy nagyszabású átalakuláson megy keresztül, amelyet nem biztos, hogy el kell ítélni. Lehetséges, hogy szerkezetében megváltozik, de szerepében nem. A család szerepének mindig ugyanannak kell maradnia és szerintem ugyanaz is a mai napig.  Viszont nem szabad elfelejteni Hérakleitosz szavait miszerint nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba, minden mozgásban van, és semmi sem marad változatlan. Ez alól a család sem kivétel, de talán a szerepében kéne meglelnünk a kivételt.

Címke:

0 comments:

Megjegyzés küldése